Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu jest utworzenie podmiotu, który umożliwi Ci pracę z programem.  

Uruchom Gestora GT – kliknij w menu Start (ikona okna w lewym dolnym rogu ekranu), a następnie wpisz Gestor i naciśnij klawisz enter. 

Jeżeli chcesz uruchomić Gestora GT na istniejącym już podmiocie, utworzonym w innym programie linii InsERT GT, w oknie Gestor GT wskaż podmiot na liście i kliknij w przycisk OK.

W oknie Gestor GT wybierz opcję Nowy i wprowadź nazwę podmiotu, najlepiej gdy będzie to nazwa Twojej firmy. Następnie kliknij OK

W kolejnym kroku dokonasz wyboru wersji programu.

InsERT GT umożliwia utworzenie podmiotu próbnego. Pozwala to pracować z Gestorem GT przez 45 dni (wykorzystując jego pełną funkcjonalność), bez dokonywania rejestracji. Po tym czasie konieczne będzie zarejestrowanie programu. Jeśli chcesz wypróbować Gestora, zaznacz opcję Wersja próbna. Program może dodatkowo zostać wypełniony danymi przykładowymi. Nie zaznaczaj jednak tej opcji, jeśli planujesz później zarejestrować swój podmiot. 

Jeśli zakupiłeś już licencję na Gestora GT, pozostaw zaznaczoną opcję Wersja pełna (wymagana licencja). Poniżej wprowadź numer licencji, a następnie zapoznaj się z warunkami licencji i treścią informacji o Abonamencie i zaakceptuj je. 

Kliknij OK, aby utworzyć podmiot. 


Gestor GT tworzy teraz bazę danych. Może to potrwać kilka minut.


Przed pierwszym uruchomieniem program informuje jeszcze o konieczności zarejestrowania (aktywowania) licencji. Dokonasz tego, gdy program zostanie uruchomiony. 

Kliknij OK, aby przejść do kreatora wdrożeniowego Gestora GT.