Gestor GT oferuje możliwość zaimportowania danych klientów z programu MS Outlooki i z plików CSV oraz VCard. W celu uruchomienia kreatora importu wejdź w moduł Klienci -> Wszyscy i z górnego menu Operacje wybierz Importuj dane klientów. 


Do wyboru są 3 możliwości: 

  • Import z podanego katalogu programu MS Outlook 

Jeśli na komputerze zainstalowany jest program MS Outlook z pakietu Office w wersji co najmniej 2003, wówczas możliwe jest zaimportowanie do Gestora GT kontaktów ze wskazanego przez użytkownika folderu.  

Domyślnie wszystkie kontakty w programie MS Outlook znajdują się w folderze Kontakty. Jeśli znajdują się w folderze własnych, to lista folderów z możliwością ich wyboru jest przedstawiona w czytelnym drzewie katalogów, w kroku Kreatora Wybór pliku/katalogu. 

  • Import z pliku w formacie CSV 

CSV (Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem) jest powszechnie stosowanym formatem zapisywania danych w celu ich przeniesienia do innego systemu. Większość programów typu CRM i PIM umożliwia zapis danych w tym formacie. Plik tak zapisany może posłużyć do zaimportowania danych dotyczących klientów do programu Gestor GT. W tym celu w czwartym kroku kreatora, niezbędne jest przyporządkowanie danych zapisanych w pliku CSV ich odpowiednikom w Gestorze GT. 

  • Import z pliku w formacie vCard 

Elektroniczna wizytówka, jak nazywany jest vCard, to standard formatu plików używany do wymiany danych osobowych. Wizytówki takie mogą posłużyć do importu klientów do programu Gestor GT. 

Po wybraniu rodzaju importu przejdź przez wszystkie kroki kreatora. W końcowym efekcie zaimportowani klienci pojawią się w module Klienci -> Wszyscy