W tym momencie program ponownie informuje Cię o konieczności zarejestrowania (aktywacji) licencji Gestora GT.  

Kliknij przycisk Zarejestruj się.  


W oknie Rejestracja programu Gestor GT (etap 1) pozostaw zaznaczoną opcję rejestracji Internet i kliknij Dalej. Wymagane jest połączenie z internetem. 


W kolejnym kroku jesteś proszony o zalogowanie się do Konta InsERT. Posiadanie Konta InsERT jest wymagane do zarejestrowania licencji InsERT GT.  

Jeśli posiadasz już Konto InsERT, kliknij w opcję Zaloguj się.  

Jeśli jeszcze nie masz Konta InsERT, załóż je klikając w przycisk Załóż Konto InsERT.   Po kliknięciu w Załóż Konto InsERT pojawia się formularz rejestracyjny.

Wypełnij jego pola, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz odpowiednio silne hasło. Musi się ono składać z co najmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną cyfrę, literę i znak specjalny. 

Zapoznaj się jeszcze z regulaminem i zaakceptuj go. Potwierdź także zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.  

Na koniec kliknij w przycisk Załóż konto.  


Na podany adres e-mail przyszła wiadomość aktywacyjna. Zawiera ona kod aktywacji. Zaznacz go i skopiuj (Ctrl + c). 


Wróć do Gestora GT, gdzie pojawiło się okno – Konto wymaga aktywacji.  

W polu Kod aktywacyjny wklej kod skopiowany z maila (Ctrl + v). Następnie wciśnij przycisk Aktywuj konto


Pojawia się okno Podłączanie do Konta InsERT, gdzie proszony jesteś o zalogowanie do konta. Podaj adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij w przycisk Zaloguj się.


Program wyświetla informację o prawidłowym podłączeniu Konta InsERT. Kliknij Dalej, aby przejść przez proces rejestracji. 


Dane użytkownika. Uzupełnij wymagane pola: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za programmiejsce zakupu licencji oraz miejscowość.


W kolejnych krokach uzupełnij dane korespondencyjne (jeśli różnią się od danych podstawowych), potwierdź, że podane dane są prawdziwe oraz udziel odpowiedzi na kilka pytań w ramach ankiety marketingowej. 

Po przejściu wszystkich kroków zostanie wyświetlona informacja o rejestracji programu, natomiast w serwisie Konto InsERT licencja będzie oczekiwała na zatwierdzenie. 


Program Gestor GT zostaje uruchomiony.