W Gestorze GT możesz zajmować się klientami zbiorczo. Na potrzeby takiej obsługi w programie dodano Listy klientów. Pozwalają one definiować zbiory klientów, z którymi najczęściej się pracuje. Ułatwia to wykonywanie operacji zbiorczych na klientach, m.in.  tworzenie mailingu, wysyłkę SMS czy ofertowanie.  

Listy klientów w Gestorze GT dzielą się na: 

  • statyczne – takie, w których lista klientów jest niezmienna – raz dodany klient będzie na liście do czasu usunięcia z niej;  
  • dynamiczne – ustawiane za pomocą filtra (prostego lub zaawansowanego). Liczba klientów na takiej liście może ulegać zmianie. Jeśli do systemu zostanie wprowadzony nowy klient, który spełnia zadane kryterium (filtrowania), to automatycznie znajdzie
    się on na danej liście.  

Aby ułatwić ich rozróżnienie, w module Listy klientów znajduje się kolumna Typ informująca o typie danej listy.  

W celu dodania nowej listy klientów wejdź do modułu Klienci -> Listy klientów i kliknij Dodaj -> Zestaw Statyczny


W oknie listy wpisz jej nazwę, opis (najlepiej sugestywny, aby po nim rozpoznać warunki filtrowania), zaznacz opcję Lista publiczna (dzięki niej wszyscy użytkownicy Gestora będą mieć dostęp do tej listy). Na koniec wybierz klientów korzystając z hiperlniku Dodaj zbiorczo (dostępne w dolnej części okna).


W oknie Klienci wybierz grupę Hurtownie, program przefiltruje dane. 


Zaznacz wszystkich wyfiltrowanych klientów (skrót Ctrl+A) i kliknij przycisk Wybierz


Program dodał klientów do listy.  

Twoja lista klientów jest gotowa. Kliknij przycisk OK


Lista została zapisana w module.