W tym kroku wprowadzisz firmowe kontakty oraz dane rachunku bankowego. 

W celu dodania numeru telefonu lub faksu kliknij w opcję Dodaj, znajdującą się obok tabeli kontaktów.  

W oknie Telefon / faks zaznacz rodzaj, wprowadź nazwę oraz numer,
a następnie kliknij OK.   


Nowy kontakt pojawił się na liście. Jeśli chcesz dodać kolejne numery, postępuj w ten sam sposób. 

Teraz wprowadź nazwę i numer firmowego rachunku bankowego. Uzupełnij także nazwę banku. 

Kliknij Dalej aby przejść do kolejnego kroku kreatora.