Ten krok wyświetla podsumowanie wszystkich ustawień dokonanych w kreatorze wdrożeniowym Gestora GT. Zweryfikuj poprawność wpisanych danych. Pamiętaj, że każde z dokonanych ustawień będziesz mógł zmienić później.  

Kliknij w przycisk Wykonaj, aby zapisać wszystkie ustawienia w podmiocie. 


Następnie kliknij Zamknij, aby zakończyć kreator wdrożeniowy i uruchomić Gestora GT na nowym podmiocie.