Towary, podobnie jak klienci, to bardzo ważny element pracy z Gestorem GT. Wprowadzenie do programu towarów i usług, którymi handlujesz, pozwoli Ci tworzyć sprofilowane oferty sprzedaży dla klientów. 

Towary w Gestorze standardowo mogą pojawić się na dwa sposoby. Można zaimportować je z pliku EPP (format EDI++ pochodzący z InsERT GT), a także dodawać ręcznie. W tym tutorialu skupimy się na drugim sposobie tworzenia towarów, czyli na ręcznym dodawaniu kartotek towarów. 

Towary w Gestorze GT dzielą się na kilka rodzajów: towary, usługi, komplety (i inne – mniej istotne w kontekście pracy z Gestorem). Taki podział wynika z tego, że towary są także obsługiwane w Subiekcie GT (program handlowo-magazynowy), którego zadaniami są między innymi wystawianie dokumentów i kontrolowanie stanów magazynowych. 

W celu dodania nowego towaru wejdź w moduł Kartoteki -> Towary i usługi, kliknij hiperlink Dodaj


Okno towaru zbudowane jest z kilku tematycznych sekcji, które umożliwiają wprowadzenie wielu informacji. Warto abyś przejrzał je wszystkie, natomiast teraz wprowadzisz jedynie podstawowe dane, takie jak nazwasymbol (symbole mogą być nadawane automatycznie odpowiednie ustawienie znajdziesz w module Administracja –>Parametry -> Towary i usługi), jednostka miarystawka VAT. W polu Rodzaj wybierz Towar.  

Bardzo ważnym elementem jest określenie ceny. Program domyślnie jest ustawiony na przeliczanie cen kartotekowych (szczegółowe ustawienia znajdują w module Administracja –> Parametry –> Towary i usługi –> zakładka Ceny). Kliknij hiperlink Kalkulacja cen, aby wpisać cenę. 


W oknie Kalkulacja cen uzupełnij pole Cena kartotekowa, a program odpowiednio wyliczy Cenę brutto (zgodnie z ustawieniami poszczególnych poziomów cen, których ustawienia znajdują się w module Administracja -> Parametry -> Towary i usługi -> zakładka Ceny).  

Na koniec kliknij przycisk OK


Właśnie uzupełniłeś podstawowe dane towaru – kliknij przycisk OK, aby zapisać jego dane. 


Nowy towar pojawi się na liście asortymentu.