Ten krok pozwala określić sposób nadawania symboli kartotekom kontrahentów i towarów w Gestorze. Symbol to unikalna wartość, która wyróżnia każdą kartotekę (każdego klienta lub towar) .

Domyślnie ustawione jest ręczne uzupełnianie symboli. Oznacza to, że wprowadzając do programu nowych kontrahentów oraz towary, będziesz musiał samodzielnie uzupełniać ich symbole. Możesz wówczas używać cyfr oraz liter. 

Możesz także włączyć automatyczne nadawanie symboli. Program automatycznie nadaje symbole składające się wyłącznie z cyfr. Określ więc kolejny numer (czyli numer pierwszej kartoteki) oraz liczbę znaków symbolu. Przykładowo, gdy Kolejny numer pozostawisz ustawiony na 1 a liczbę znaków na 10 to automatycznym symbolem pierwszej kartoteki będzie „0000000001”.  

W naszym przykładzie pozostawimy domyślne ustawienia ręcznego uzupełniania symboli. 

Kliknij Dalej, aby przejść do kolejnego kroku kreatora.