W tym kroku wprowadź imię i nazwisko Szefa, tj. najważniejszego użytkownika programu, z którym rozpoczniesz pracę w Gestorze GT. Identyfikator wyróżnia danego użytkownika Gestora i jest wykorzystywany na wprowadzanych dokumentach. Pozostaw go bez zmian, aby łatwo rozpoznać „Szefa” wśród innych użytkowników programu. 

Następnie wprowadź hasło do programu i potwierdź je, powtarzając w polu poniżej.  

Przejdź do kolejnego kroku klikając w przycisk Dalej.