W celu dodania nowego klienta wejdź w moduł Klienci -> Wszyscy i kliknij przycisk Dodaj i wybierz firmę


Okno danych klienta zbudowane jest z kilku tematycznych zakładek, które umożliwiają wprowadzenie wielu informacji. Warto abyś przejrzał je wszystkie, natomiast teraz wprowadzisz jedynie podstawowe dane takie jak nazwa czy adres. 

Gestor posiada mechanizm pobierania danych z GUS, w związku z czym wystarczy, że klikniesz hiperlink Uzupełnij dane adresowe z GUS


W oknie Wyszukiwanie wpisz NIP dodawanego klienta, po czym kliknij OK


Program pobiera dane klienta z GUS i wpisuje je w poszczególne pola kartoteki klienta. 

Możesz użyć pola Typ, w celu rozróżnienia kartotek firm od osób fizycznych. 


Warto także uzupełnić dane opisowe klienta, które pozwolą Ci później na wyszukiwanie informacji o kliencie nie tylko po nazwie, ale także np. po grupie i cesze (do których go dopiszesz). 

Pola grupa jak i cecha znajdują się w zakładce Grupy. Grupę wybierzemy z dostępnych w programie (wcześniej dodanych do słownika w module Administracja -> Słowniki -> Grupy kontrahentów). 


Użyj hiperlinka Przypisz, aby dodać cechę . 


Ponieważ na liście cech nie ma interesującej Ciebie cechy, dodasz nową korzystając z hiperlinka Dodaj cechę


W oknie Dodawanie cechy wpisz nazwę cechy – Producent i kliknij OK


Następnie wybierz przed chwilą dodaną cechę i kliknij OK, aby zapisać dodawanie nowej cechy do klienta. 


Przejdź teraz na zakładkę Zgody. W sekcji Zgody przy zgodzie Cele marketingowe kliknij pole w kolumnie Status i wybierz wartość wyrażona. Otrzymanie takiej zgody od klienta jest istotne ze względu na przepisy RODO. W naszym tutorialu od razu określamy, że zgoda została wyrażona, niemniej Ty będziesz musiał pozyskać taką zgodę od klienta – na ten czas możesz nadać inny status, np. Oczekuje na odpowiedź. 

Ponieważ wprowadziłeś już podstawowe dane klienta, na koniec wpisz jeszcze Symbol klienta (musi być unikalny, program w ten sposób odróżnia klientów) i kliknij OK (dolna część okna danych klienta). 


Nowy klient pojawi się na liście klientów.