W Gestorze nexo możesz zajmować się klientami zbiorczo. Na potrzeby takiej obsługi w programie dodano Zestawy klientów. Pozwalają one definiować zbiory klientów, z którymi najczęściej się pracuje. Ułatwia to wykonywanie operacji zbiorczych na klientach, m.in.  tworzenie mailingu, wysyłkę SMS czy ofertowanie.  

Zestawy klientów w Gestorze nexo dzielą się na: 

  • statyczne – takie, w których lista klientów jest niezmienna – raz dodany klient będzie na liście do czasu usunięcia z niej;  
  • dynamiczne – ustawiane za pomocą filtra (prostych lub zaawansowanych). Liczba klientów na takiej liście może ulegać zmianie. Jeśli do systemu zostanie wprowadzony  nowy klient, który spełnia zadane kryterium (filtrowania), to automatycznie znajdzie się 
    on na danej liście.  

Zestawy klientów można definiować w module Kartoteki -> Klienci -> Dostępne zestawy klientów. W celu ich rozróżnienia, udostępniono kolumnę Typ, która informuje o typie danego zestawu.  

W celu dodania nowego zestawu klientów kliknij w opcję Dodaj -> Zestaw Statyczny


W oknie zestawu wpisz jego nazwęopis (najlepiej sugestywny, aby rozpoznać po nim zawartość zestawu), pozostaw zaznaczoną opcję Publiczny. Dzięki niej wszyscy użytkownicy Gestora będą mieć dostęp do tego zestawu. Na koniec wybierz klientów korzystając z opcji Lista klientów w menu pola Klient. 


Dla przykładu utworzymy zestaw wybierając klientów z grupy Hurtownie. W tym celu należy kliknąć w filtr Grupa i wybrać Hurtownie (taka grupa musi oczywiście istnieć już w programie), program przefiltruje dane. 


Następnie należy zaznaczyć wszystkich wyfiltrowanych klientów (skrót Ctrl+A) i kliknąć przycisk Wybierz


Program informuje o dodaniu klientów do zestawu. Teraz należy zamknąć okno z klientami. 


Zestaw klientów jest gotowy. Należy teraz kliknąć Zapisz


Zestaw pojawia się na liście Dostępne zestawy klientów.