Towary, podobnie jak klienci, to bardzo ważny element pracy z Gestorem nexo.  Wprowadzenie do programu towarów i usług, którymi handlujesz, pozwoli Ci tworzyć sprofilowane oferty sprzedaży dla klientów. 

Towary w Gestorze mogą pojawić się dzięki przeniesieniu danych z systemu InsERT GT (Subiekt, Gestor) już na etapie kreatora wdrożeniowego. Można importować je zbiorczo z pliku EPP (format EDI++ pochodzący z InsERT GT), a także dodawać ręcznie.  

W tym tutorialu skupimy się właśnie na ostatnim sposobie tworzenia towarów, czyli na ręcznym dodawaniu kartotek towarów. 

Towary w Gestorze nexo dzielą się na kilka rodzajów: towary, usługi, komplety (i inne – mniej istotne w kontekście pracy z Gestorem). Taki podział wynika z tego, że towary są także obsługiwane w Subiekcie nexo (program handlowo magazynowy), którego zadaniami są między innymi wystawianie dokumentów i kontrolowanie stanów magazynowych. 

W celu dodania nowego towaru przejdź do modułu Kartoteki -> Asortyment, a następnie kliknij przycisk Dodaj i wybierz Towar


Okno towaru zbudowane jest z kilku tematycznych sekcji, które umożliwiają wprowadzenie wielu informacji. Warto przejrzeć je wszystkie, natomiast teraz wprowadzisz podstawowe dane, niezbędne do wykorzystania towaru, np. w ofercie.  

Wpisz nazwęsymbol (symbole mogą być nadawane automatycznie odpowiednie ustawienie znajdziesz w module Konfiguracja –> Parametry asortymentu),  jednostkę miary oraz stawkę VAT. Możesz też uzupełnić opis towaru. 


Bardzo ważnym elementem jest określenie ceny. Program domyślnie jest ustawiony na przeliczanie cen ewidencyjnych (szczegółowe ustawienia znajdują się cenniku w module Polityka cenowa -> Cenniki). W związku z tym uzupełnij pole Cena ewidencyjna, a program odpowiednio wyliczy Cenę brutto (zgodnie z ustawieniami cennika Podstawowego, którego definicja znajduje się w module Polityka cenowa 
-> Cenniki).  

Na koniec kliknij przycisk Zapisz


Nowy towar pojawi się na liście asortymentu.