Kartoteka Moja Firma (MF), przechowuje wszystkie kluczowe dane dotyczące Twojego podmiotu. 

Część informacji została już przez Ciebie uzupełniona w kreatorze wdrożeniowym programu, jednak kartoteka MF wymaga jeszcze uzupełnienia niektórych danych.  

Przejdź do modułu Kartoteki -> Klienci a następnie wybierz zakładkę Klienci. Na liście znajduje się kilka pozycji.  

Odnajdź wśród nich kartotekę typu MF (jest tylko jedna taka w programie), zaznacz ją i kliknij Popraw

W zakładce Podstawowe znajdują się niemal wszystkie niezbędne do pracy dane firmy. Informacje w górnej sekcji, jak Nazwa, NIP czy adres, zostały uzupełnione wcześniej.  

Możesz uzupełnić teraz sekcję Kontakty podając takie dane jak, nr telefonuadres e-mail czy fax. Wykorzystasz je m.in. na wydrukach, czy w wysyłanych z Gestora wiadomościach e-mail. 

Kliknij w pole tekstowe Numer lub adres i wpisz pierwszy z kontaktów, np. nr telefonu firmowego, a następnie naciśnij klawisz enter. Program sam rozpoznaje jaki rodzaj kontaktu wprowadziłeś. Dodatkowo zaznacza go jako podstawowy.  

Wprowadź teraz w ten sam sposób firmowy adres e-mail.  

Gestor nexo pozwala dodawać wiele adresów, numerów telefonicznych oraz innych danych kontaktowych, jak nr Skype, adres WWW, czy GaduGadu. Jeden z kontaktów danego rodzaju musi być oznaczony jako podstawowy. Możesz to oznaczenie dowolnie zmieniać.  

Obok każdego kontaktu znajduje się pole Komentarz, które pozwala dodatkowo opisać każdy kontakt, możesz dzięki temu odróżnić numery stacjonarne od komórkowych. 


W sekcji Kontakty możesz także wprowadzić dodatkowe adresy, które wykorzystasz na dokumentach lub wydrukach. Skorzystaj z tej możliwości, jeśli chcesz używać innego adresu do wysyłki lub korespondencji.  

Wystarczy, że wprowadzisz adres w polu Adresy dodatkowe, a następnie wybierzesz odpowiedni Typ. Adresów danego typu (korespondencyjnych oraz do wysyłki) możesz wprowadzić wiele. Podobnie jak dla kontaktów, możesz oznaczać, który z nich będzie podstawowym adresem do wysyłki, a który do korespondencji.