Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu jest utworzenie podmiotu, który umożliwi Ci pracę z programem.  

Uruchom Gestora nexo – kliknij w menu Start (ikona okna w lewym dolnym rogu ekranu), a następnie wpisz Gestor i naciśnij klawisz enter.  


W oknie Gestor nexo wybierz podmiot Zwykły i wprowadź jego nazwę, najlepiej gdy będzie to nazwa Twojej firmy.  

InsERT nexo umożliwia też utworzenie demonstracyjnego podmiotu z danymi przykładowymi, dzięki czemu możesz wypróbować funkcjonalność Gestora nexo przez 45 dni. Pamiętaj jednak, że po upływie tego czasu podmiot demonstracyjny zostanie nieodwracalnie zablokowany.  

W tym tutorialu skupiamy się na przygotowaniu Gestora do pracy, dlatego przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy założenia podmiotu zwykłego. 

Kliknij w przycisk Uruchom, aby utworzyć podmiot. 


Program rozpoczyna proces tworzenia bazy danych dla Twojego podmiotu.  Może to potrwać od kilku do kilkunastu minut w zależności od parametrów Twojego komputera. 


Po pomyślnym założeniu podmiotu uruchomiony zostaje kreator wdrożeniowy Gestora nexo.