Kreator wdrożeniowy to narzędzie, które pozwala wprowadzić najważniejsze dane i ustawić podstawowe parametry Gestora przed pierwszym uruchomieniem.  Przeprowadzimy Cię teraz przez kolejne kroki kreatora wdrożeniowego.  

Pierwszym krokiem jest powitanie w kreatorze. Kliknij w przycisk Dalej, aby rozpocząć konfigurację. 


W tym kroku kreatora wdrożeniowego wybierz linię programu, z którą chcesz pracować. Wybierz Gestora nexo PRO aby uruchomić podmiot z pełną gamą funkcji. Jeśli wybierzesz Gestora nexo nie będziesz miał dostępu do bardziej zaawansowanych opcji w programie, jak umowy z klientami, wielowariantowe oferty, zaawansowane pola własne czy możliwość tworzenia własnych wydruków.  

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz Gestora nexo, będziesz mógł w przyszłości przejść na Gestora nexo PRO. Proces odwrotny nie jest natomiast możliwy. 

Kliknij w przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku.