W tym kroku wprowadź imię i nazwisko Szefa, tj. najważniejszego użytkownika programu, z którym rozpoczniesz pracę w Gestorze nexo. 

Następnie wprowadź hasło do programu i potwierdź je wprowadzając ponownie w polu poniżej.  

Możesz też zaznaczyć opcję Logowanie bez hasła, która pozwoli Ci logować się do Gestora bez podawania hasła. Opcja ta działa jednak tylko przy jednym użytkowniku programu. Jeśli planujesz zatem wprowadzić innych użytkowników do Gestora, nie zaznaczaj tej opcji. 

Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku.