Twój podmiot jest gotowy. Pojawiło się okno logowania do programu.  

Wprowadź hasło i kliknij Zaloguj


Ponieważ utworzony został podmiot Zwykły (produkcyjny), przy pierwszym uruchomieniu zostajesz poproszony o wybór trybu rozpoczęcia pracy.  

Kliknij Zarejestruj, jeśli posiadasz już wykupioną licencję na Gestora nexo. Zostaniesz wówczas przeprowadzony przez kreator rejestracji programu.  

Jeśli nie zakupiłeś jeszcze licencji, lub chcesz dokonać rejestracji później, kliknij w przycisk Wypróbuj. Program zostanie wówczas uruchomiony w trybie próbnym. Oznacza to, że przez okres maksymalnie 45 dni będziesz mógł pracować z programem, a po tym czasie wymagana będzie rejestracja licencji. Proces rejestracji licencji krok po kroku został przedstawiony tutaj.  

W naszym tutorialu wybierzemy opcję Wypróbuj


Po chwili zostaniesz poproszony o zgodę na udział w programie diagnostyki i polepszania jakości produktów. Możesz odznaczyć opcję Wyrażam zgodę, jeśli nie chcesz udostępniać danych dotyczących wykorzystania funkcji Gestora w Twojej firmie. Zachęcamy jednak do wyrażenia zgody na udostępnienie tych danych, gdyż pomaga to w doskonaleniu produktów InsERTu. 

Kliknij w przycisk Rozpocznij Pracę


Przy pierwszym uruchomieniu prezentowane jest Centrum pomocy Gestora nexo. To miejsce w programie, będące źródłem wszelakich materiałów dydaktycznych na temat Gestora nexo.  

Możesz przeszukiwać bazę tematów wpisując nazwę szukanej opcji. Następnie wybierz z listy temat, z którym chcesz się zapoznać.  

Aby zamknąć obszar pomocy kliknij w opcję Ukryj.  

W każdej chwili możesz uruchomić Centrum pomocy Gestora wciskając klawisz F1