Ten krok wyświetla podsumowanie wszystkich ustawień dokonanych w kreatorze wdrożeniowym Gestora nexo.  

Zweryfikuj poprawność danych. Pamiętaj, że każde z dokonanych ustawień będziesz mógł później zmienić.  

Kliknij w przycisk Wykonaj aby zapisać wszystkie ustawienia w podmiocie. 


Następnie kliknij Zakończ, aby uruchomić Gestora na nowym podmiocie.