W tym kroku kreatora wdrożeniowego możesz zadecydować czy utworzysz „pusty” podmiot, czy zaimportujesz dane z innego (starszego) programu InsERTu.  

Pozostaw wybraną opcję Kontynuuj bez importu aby utworzyć podmiot bez danych, z którym rozpoczniesz pracę od zera. 

Następnie kliknij w przycisk Wykonaj