Teraz wystawisz dokument sprzedaży dla klienta w programie Subiekt GT. Dokument ten będziesz mógł dołączyć do paczki, którą wyślesz klientowi. W celu wystawienia faktury, w module Transakcje, wybierz opcję Dokument końcowy z lewego menu programu.


Pojawi się okno dokumentu z programu Subiekt, które należy zapisać klikając przycisk Zapisz.


Teraz możesz wygenerować odpowiedni wydruk dokumentu (w naszym przykładzie faktura sprzedaży), co jest widoczne na zakładce Dokumenty, w dolnej części okna. Z tego miejsca możesz również wystawić dokument oraz go wydrukować korzystając z odpowiednich opcji w menu Operacje.


Funkcja Dokumenty końcowe (boczne menu) umożliwia utworzenie dokumentów dla wielu wybranych transakcji jednocześnie, bez wyświetlania okna dokumentu.