Teraz określisz warunki zwrotów, reklamacji oraz gwarancji, które będą obowiązywać w Twojej ofercie.

Pamiętaj, że odpowiednie treści należy wcześniej zdefiniować w Allegro. Dopiero wówczas będą one dostępne w Sello do wyboru. Zaloguj się więc do swojego konta w Allegro i dokonaj w nim niezbędnych ustawień.

Po uzupełnieniu warunków w Allegro, w sekcji Zwroty, Reklamacje, Gwarancje, wybierz odpowiednie treści. UWAGA! Jeśli mimo uzupełnienia danych w Allegro, w polach dostępna jest jedynie opcja (brak), należy kliknąć w link odśwież obok poszczególnych pól. Sello pobierze wówczas dane z Allegro i będziesz mógł je przypisać w aukcji.


Podstawowe ustawienia aukcji zostały wprowadzone. Przejdź teraz do drugiej zakładki w celu skonfigurowania dostaw i płatności.