Jednym z kluczowych elementów jest wprowadzenie opisu produktu, który klienci zobaczą w Twojej ofercie Allegro. Służy do tego zakładka Opis w oknie aukcji. Dostępny jest w niej szereg opcji, które pozwolą Ci zadbać o właściwy wygląd i zawartość merytoryczną Twojej oferty.

Domyślnie w treści aukcji znajduje się opis Towaru z Sello. W naszym przykładzie jest to Pełna charakterystyka pozycji z Subiekta GT, gdyż to ona właśnie (zgodnie z ustawieniami synchronizacji Towarów) została pobrana z programu sprzedażowego do Sello.

Pamiętaj aby zadbać o odpowiednie opisanie towarów w Subiekcie. Pozwoli to zminimalizować pracę, jaką trzeba będzie wykonać tworząc opis aukcji w Sello.

Dopilnuj, aby w polu Źródło opisu został wybrany Nowy opis Allegro. Korzystając z opcji w edytorze zmodyfikuj opis tak, aby odpowiadał Twoim upodobaniom. Możesz również skorzystać z dostarczonych, wraz z programem, predefiniowanych szablonów opisów, korzystając z funkcji Wstaw opis z szablonu. Szablony te zawierają różne układy opisu towaru oraz zdjęć, które automatycznie zostaną uzupełnione danymi towaru.

Możesz korzystać z drzewa opisowego umieszczonego po lewej stronie, pozwala ono szybko wstawiać do treści wybrane dane, m.in. z kartoteki towaru czy sprzedawcy.

Przycisk Dodaj sekcję pozwala wstawiać kolejne sekcje opisowe, w których może znajdować się tekst, zdjęcie lub tekst ze zdjęciem. Ikony umieszczone nad treścią służą do formatowania tekstu oraz wstawionych sekcji opisowych.


Dla przykładu wstawimy teraz zdjęcie obok charakterystyki towaru.

W tym celu ustaw kursor w obszarze tekstu i korzystając z ikony właściwości sekcji wybierz styl tekstu ze zdjęciem. W przykładzie skorzystamy z opcji: tekst po lewej, zdjęcie po prawej.


Obok treści pojawił się dodatkowy obszar na umieszczenie zdjęcia. Kliknij w niego aby wstawić obrazek z galerii aukcji (zakładka ZDJĘCIA). Pojawi się miniatura zdjęcia towaru, którą należy wybrać. Jeśli chcesz w opisie umieścić dodatkowe zdjęcia ładowane np. z dysku twardego, musisz je najpierw dodać do galerii aukcji na zakładce ZDJĘCIA. Dopiero wtedy będą widoczne do wyboru w opisie oferty.


Zdjęcie zostało wstawione. Opis aukcji prezentuje się następująco.


Twój opis aukcji jest już gotowy. Możesz teraz przejść do kolejnych zakładek w celu dokończenia przygotowywania aukcji.