Podczas przygotowywania aukcji możesz od razu powiązać sprzedawany towar z produktem znajdującym się w bazie Allegro. Wykorzystywanie produktów Allegro, ułatwia kupującym ich wyszukanie w serwisie, a także umożliwia zapoznanie się z ocenami na ich temat.

Aby powiązać swoją aukcję z produktem Allegro, kliknij w hiperlink Wybierz znajdujący się przy polu Produkt.


W oknie wyszukiwarki produktu Allegro dostępne są pola GTIN (kod EAN), Towar i Tytuł, które zostają automatycznie uzupełnione danymi z aukcji. W razie potrzeby możesz ręcznie wprowadzić lub zmienić dane we wspomnianych polach.

W zależności od tego, wg jakiego ciągu znaków chcesz wyszukiwać produkt w Allegro, kliknij w odpowiedni przycisk SZUKAJ.


Po przeszukaniu bazy produktów Allegro, w dolnej części okna zostanie pokazana lista pasujących produktów. Jeśli znalezionych produktów jest dużo, pod listą pojawi się dodatkowy przycisk służący do wczytania kolejnych 30 produktów spełniających podane kryteria. Liczbę produktów można również zawęzić wybierając po lewej filtr kategorii. W nawiasie podana jest liczba znalezionych w kategorii produktów.

Wybierz jeden z proponowanych produktów klikając przycisk Wybierz.

Korzystając z opcji znajdujących się w górnej części okna, możesz zdecydować, które dane z wybranego produktu zostaną przepisane do tworzonej aukcji. Umożliwiają one zaktualizowanie Nazwy produktu jako tytułu aukcji, zdjęcia, kodu EAN czy opisu. W przypadku importu danych z produktu do aukcji zalecane jest przeniesienie także kategorii i parametrów. Po dokonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk OK.