Sello umożliwia pobieranie danych o sprzedaży dokonanej w Allegro. Dane te zapisywane są w programie jako transakcje.

Jeśli klient zakupił Twój towar na Allegro, to informacje o tym fakcie należy pobrać do programu. W tym celu kliknij w opcję Wyślij/Odbierz w lewym górnym rogu okna programu, a następnie Odbierz przy pozycji Serwisy aukcyjne. Odbieranie jak i wysyłanie danych może odbywać się automatycznie w cyklicznych odstępach lub w reakcji na pewne zdarzenia – patrz Parametry wysyłania i odbierania.


W oknie Pobieranie danych z serwisu aukcyjnego, zaznacz opcję Zamówienia Allegro (transakcje), a następnie kliknij OK.


Program rozpoczyna pobieranie transakcji, tj. danych o sprzedaży z Allegro. Postęp tej operacji prezentowany jest w lewym dolnym rogu okna programu.


Dane o sprzedaży zostały pobrane, w wyniku czego w programie pojawiła się nowa transakcja. Aby ją zobaczyć przejdź do modułu Transakcje.


W module Transakcje należy zwróć szczególną uwagę na kilka rzeczy.

W zależności od wybranego przez klienta typu płatności, nowa transakcja będzie widoczna w zakładce Oczekujące na płatność lub Do paczek. W zakładce Do paczek znajdują się wszystkie te transakcje, które można już pakować (czyli płatne z góry i opłacone przez kupującego oraz płatne za pobraniem). Transakcje płatne z góry i nieopłacone oraz płatne za pobraniem, dla których paczki zostały wysłane widoczne będą w zakładce Oczekujące na płatność.

Nową transakcję można odróżnić po jej stanie – Nowa (żółta gwiazdka w kolumnie Status). Fakt ten można wykorzystać do filtrowania transakcji, tak aby zobaczyć co nowego się sprzedało i móc tym samym przygotować towar do pakowania.

Bardzo ważny jest Status zamówienia w serwisie Allegro, który informuje o gotowości transakcji do przetwarzania. W sytuacji, gdy zamówienie nie jest jeszcze gotowe, ikony statusów są w kolorze szarym. Zapamiętaj, że zielona ikona w tym polu oznacza, że kupujący nie może już nic zmienić w zamówieniu, a Ty możesz już zająć się tą transakcją. Podczas próby edycji transakcji niegotowej do przetwarzania pojawią się ostrzeżenia. Aczkolwiek sama edycja danych nie jest zablokowana.

Kolumna Status płatności pokazuje, czy płatność w transakcji zgadza się z wpłaconą przez kupującego kwotą online. Podobnie, jak dla statusu zamówienia, jeśli ikona ma kolor zielony, możesz zająć się dalszym przetwarzaniem transakcji.

Wartości w obu powyższych kolumnach (status zamówienia i status płatności) powinny być wyznacznikiem tego, czy możesz już rozpocząć realizację tej transakcji.

W celu otwarcia okna transakcji, zaznacz ją na liście i kliknij Popraw.


W oknie transakcji znajdują się wszystkie informacje dotyczące sprzedaży. Zweryfikuj poprawność danych, w szczególności pola adresowe. Zwróć uwagę, jaki typ dokumentu końcowego wybrał klient.

Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, w szczególności informacje o płatności, oznacz transakcję jako opłaconą, korzystając z funkcji Zarejestruj wpłatę (Ctrl+W). Rejestrację wpłaty możesz dokonać również z listy transakcji dla wielu transakcji jednocześnie.

Opłacenie transakcji przez kupującego w serwisie Allegro nie jest równoznaczne z uznaniem transakcji jako opłaconej w Sello. Jest to rozdzielone ze względów historycznych oraz umożliwia dodatkową kontrolę nad momentem uznania płatności. Znacznik opłacenia może też być zaznaczony automatycznie, gdy kwota płatności jest równa kwocie transakcji. Wystarczy w tym celu zaznaczyć stosowną opcję w Parametrach wysyłania i odbierania transakcji.  Na koniec kliknij OK.


W pojawiającym się oknie zapytania o utworzenie paczki do transakcji wybierz Tak.


Transakcja została przeniesiona do zakładki Wszystkie, a w module Paczki pojawiła się nowa paczka.