Zakładka Klienci służy do ustawienia parametrów synchronizacji danych o klientach pomiędzy Sello a Subiektem.

Mechanizm synchronizacji pozwala dodawać kontrahentów do Subiekta na podstawie klientów pojawiających się w Sello. Jeśli więc w Sello pojawi się nowy klient, synchronizacja spowoduje jego zapisanie w programie sprzedażowym. W polu Nadaj symbol z prefiksem (sekcja Dodawanie kontrahenta) możesz wprowadzić prefiks, który zostanie dopisany do każdej kartoteki kontrahenta dodawanej do Subiekta przez Sello. Domyślnie w polu tym znajduje się prefiks „Sello_”. 

W sekcji Tworzenie dokumentu dostępne są parametry dla aktualizacji podstawowego adresu oraz adresu dostawy klienta. Zalecane jest takie skonfigurowanie tych pól, aby oba adresy były aktualizowane w Subiekcie na podstawie transakcji.

Jeśli dokonałeś już ustawień dotyczących synchronizacji klientów i chcesz na razie na tym poprzestać, kliknij przycisk OK.