Po zainstalowaniu Sello skróty do programu będą widoczne w menu Windows i na pulpicie. Uruchom Sello korzystając z jednego z nich. Pojawi się początkowe okno wyboru bazy danych, z którą będziesz pracować. Oczywiście nie ma tam żadnej, bo to pierwsze uruchomienie. Wybierz opcję Nowa i wpisz swoją nazwę bazy danych (może to być np. część nazwy Twojej firmy – w naszym przykładzie to CoffeeTime). Na koniec kliknij przycisk OK.


W kolejnym kroku wybierz opcję Nie, ponieważ nie chcemy korzystać z danych przykładowych, tylko rozpocząć sprzedaż towarów z Twojego Subiekta. Następnie kliknij przycisk OK.