W Sello w module Towary, oprócz towarów dodanych ręcznie lub wygenerowanych z ofert Allegro odpowiednią funkcją, mogą znajdować się także towary zaimportowane z Subiekta. Aby tak się stało, musisz w pierwszej kolejności odpowiednio przygotować dane w Subiekcie.

W Subiekcie wejdź do modułu Kartoteki -> Towary i usługi. Towary możesz oznaczyć na dwa sposoby: ręcznie albo automatycznie. Jeżeli chcesz oznaczyć towary ręcznie, zaznacz konkretny towar i kliknij w hiperlink Popraw.


W oknie towaru na zakładce Opis zaznacz opcję Pozycja do serwisu aukcyjnego i kliknij przycisk OK.


Towary możesz oznaczać także zbiorczo. W tym celu w module Kartoteki -> Towary i usługi wybierz z górnego menu Operacje -> Zbiorcze -> Opis -> Zaznacz do serwisu aukcyjnego.


Przed oznaczeniem program poprosi Cię o potwierdzenie nadania znaczników. Wybierz opcję Tak.


Po wykonaniu operacji program w dymku wyświetli wynik działania.


Teraz przejdź do Sello. Pobranie danych o towarach możesz wykonać na dwa sposoby:

w module Towary użyć opcji Synchronizuj z Subiektem GT lub w menu Wyślij/Odbierz zaznaczyć Subiekta i kliknąć przycisk Odbierz.

Teraz opiszemy pierwszy ze sposobów. 

W module Towary, po kliknięciu opcji Synchronizuj z Subiektem GT, Sello rozpocznie pobieranie danych. W dolnej części okna Sello pojawi grafika przetwarzania informacji. Czas importu jest uzależniony od ilości pobieranych towarów. Dla naszych przykładowych trzynastu towarów trwała ona kilka sekund.

Po zakończeniu pobierania danych towary pojawią się w Sello, a na potwierdzenie importu dodatkowo zostanie wyświetlona chmurka z odpowiednią informacją.


Druga możliwość pobrania towarów z Subiekta, to kliknięcie w menu Wyślij/Odbierz i wybranie przycisku Odbierz znajdującego się przy napisie Subiekt GT. Efekt działania będzie identyczny z poprzednim sposobem.


Informacje dodatkowe związane z wykorzystywaniem towarów z Subiekta w Sello

Dane towarów w Sello są aktualizowane na podstawie zmian w towarach Subiekta, dlatego kolejne synchronizacje towarów są szybsze – dotyczą tylko zmienionych towarów. Przykładowo operacją, która wymusza aktualizację towaru, jest wystawienie dokumentów, gdyż powoduje to zmianę dostępności tych towarów. Towar w Sello jest również aktualizowany, gdy zajdą zmiany związane z towarami w Subiekcie, np. zmiana stanu, zmiana nazwy/symbolu.

Do danych podlegających aktualizacji należą: nazwa, symbol, stan, cena sprzedaży, ean, producent, www, masa, cechy, grupa, zdjęcia, pola własne podstawowe i zaawansowane (bez słownikowych i SQL-owych).

Warto wiedzieć, że po wykonaniu zmian w towarach w Subiekcie można wpłynąć na ich aktualizację w Sello. Wykonuje się to poprzez ponowne (zbiorcze) oznaczenie towarów do serwisu aukcyjnego (nie trzeba ich odznaczać).