Aby przejść do modułu Cenniki dostaw, kliknij w ikonę Ustawienia w górnym menu programu, a następnie wybierz zakładkę Słowniki. Odnajdź pozycję Cenniki dostaw i dwukrotnie kliknij w nią lewym klawiszem myszy.


Okno Cenniki dostaw prezentuje cenniki wykorzystywane w ofertach Allegro. Sello umożliwia dodawanie nowych cenników oraz ich eksport do serwisu, jak również import cenników już wcześniej przygotowanych w serwisie Allegro.

Dodanie cennika dostaw w Sello

Możesz wprowadzić nowy cennik ze swoimi cenami korzystając z opcji Dodaj.


W oknie Cennik dostawy wprowadź nazwę cennika, np. Cennik dostaw Sello, a poniżej wskaż konto z serwisu Allegro, dla którego chcesz wprowadzić ceny. Program od razu wczyta listę wszystkich dostępnych w Allegro sposobów dostawy. 

Na liście wybierz ten sposób/sposoby dostawy, który chcesz udostępnić na swoich aukcjach. Dokonasz tego zaznaczając pole w kolumnie D (Dostępny).   

Dla udostępnionej (zaznaczonej) pozycji wprowadź ceny dostaw: 

  • dla pierwszej sztuki,
  • dla kolejnych sztuk.  

W ostatniej kolumnie wprowadź maksymalną liczbę sztuk towaru, jaka będzie mogła zostać wysłana tym sposobem dostawy w jednej paczce (zmieści się w jednej paczce). 

Postępuj tak z każdym kolejnym sposobem dostawy, który ma być dostępny w Twoich ofertach.

Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk OK.


Eksport cennika dostaw do serwisu aukcyjnego

Przygotowany cennik wyślij do serwisu Allegro. W tym celu kliknij opcję Eksportuj, zaznaczając uprzednio zdefiniowany cennik na liście. Program wyświetla informację o tym, że operacja ta jest nieodwracalna, tzn. że nie będzie później możliwości usunięcia cennika dostaw z konta Allegro. Jeśli jesteś zdecydowany na wysyłkę, kliknij przycisk Tak.


W wyniku eksportu cennik  pojawi się w serwisie Allegro. Możesz zweryfikować ten fakt wchodząc w Moje oferty (opcja dostępna w rozwijalnym menu w prawym górnym rogu strony startowej Allegro).


Następnie rozwiń Ustawienia sprzedaży dostępne w dolnej części lewego menu i wybierz opcję Ustawienia dostawy.


Twój cennik widoczny jest na liście. Możesz wejść w jego parametry klikając w opcję Zmień


Dokonane wcześniej (w Sello) ustawienia cen są widoczne na liście sposobów dostawy.


Jeśli chcesz, możesz modyfikować cennik również z tego poziomu. 

Dla przykładu wprowadzimy cenę dostawy dla listu ekonomicznego. W  tym celu odnajdź na liście pozycję List ekonomiczny, zaznacz ją oraz aktywuj opcję Opłata z góry. W pole Pierwsza sztuka wprowadź cenę. Określ też maksymalną liczbę w paczce. Na koniec przewiń formularz do samego dołu i kliknij przycisk Zapisz


Import cennika dostaw z Allegro

Zmiany dokonane w cennikach, jak również nowe cenniki dodane w Allegro, musisz zaimportować do Sello (w przeciwnym razie cenniki w Sello będą nieaktualne – będą różnić się od tych na Allegro). Kliknij w opcję Importuj dostępną w słowniku Cenniki dostaw. 


W szczegółach cennika pojawiła się nowa pozycja wraz z ceną i maksymalną liczbą.