Do wiadomości e-mail wysyłanych z Sello może być automatycznie dołączany podpis. Jest to znaczne ułatwienie, gdyż nie ma potrzeby wprowadzania go ręcznie do każdej nowej wiadomości.

Dla każdego konta z serwisu aukcyjnego, zdefiniowanego w Sello, można utworzyć odrębny podpis. Zrobisz to w module Ustawienia -> Parametry -> Podpisy do wiadomości. 


W oknie Podpisy do wiadomości możesz utworzyć podpis dla swojego konta w Allegro, które ma przypisane domyślne konto pocztowe. 

Wybierz swoje konto z listy Konto z serwisu aukcyjnego. Możesz także pozostawić wybór domyślny – Wszystkie konta, co spowoduje utworzenie uniwersalnego podpisu wykorzystywanego przez każde kolejne konto aukcyjne używające domyślnego podpisu (zaznaczony znacznik Użyj domyślnego podpisu).

W sekcji Podpis wprowadź treść swojego podpisu za pomocą dostępnego edytora HTML. Możesz także wkleić treść przygotowaną w innym programie. Za pomocą opcji dostępnych w edytorze możesz formatować tekst lub wprowadzić link HTML, np. do swojej strony.

Uwaga! Jeśli po przejściu do nowej linii (naciśnięciu klawisza Enter) następuje wstawienie zbyt dużego odstępu, można zamiast klawisza Enter wcisnąć kombinację klawiszy Shift + Enter.

Po wprowadzeniu całej treści podpisu kliknij OK w celu jej zapisania.


Od tego momentu zdefiniowany podpis będzie wstawiany do wszystkich nowo tworzonych wiadomości, a także do odpowiedzi do wiadomości oraz do wiadomości przesyłanych dalej.