Wiadomości automatyczne to mechanizm Sello, pozwalający bez Twojej ingerencji, wysyłać wiadomości pocztowe w określonych sytuacjach. Na przykład po wysłaniu paczki może wygenerować się e-mail z informacją o wysyłce wraz z numerem do śledzenia przesyłki.

Do wysyłania wiadomości pocztowych niezbędne jest konto pocztowe, które założyłeś w poprzednim kroku.

Oprócz konta pocztowego potrzebne są szablony wiadomości, które będą zawierały odpowiednią treść. Sello posiada wbudowane szablony. W tej chwili możesz je przejrzeć, ale wprowadzanie zmian odłóż na później. Aby wprowadzać zmiany musisz wiedzieć, w jakich sytuacjach będzie wykorzystywany konkretny szablon. To wyjaśnimy za chwilę.

Aby sprawdzić treści szablonów, wejdź w moduł Wiadomości -> Szablony wiadomości. Znajdują się tutaj domyślne szablony wiadomości pocztowych. Są one gotowe do użytku.

Domyślne szablony wiadomości są zablokowane do edycji – wynika to z potrzeby możliwości ich aktualizacji w nowych wersjach programu. Aby dokonać zmian w szablonie najpierw należy go powielić. W tym celu najpierw wybierz szablon a kolejno kliknij w hiperlink Powiel.


Szablon wiadomości odzwierciedla pola wiadomości pocztowej. 

Nazwa to nazwa Twojego szablonu, np. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki.

Temat – to pole takie samo, jak w zwykłej wiadomości e-mail. Możesz je uzupełnić wpisując litery lub skorzystać z tagów Sello. Tagi to mechanizm wbudowany w Sello, który umożliwia generowanie i automatyczne uzupełnianie treści na podstawie danych zawartych w programie, np. w towarze czy w aukcji.

Załączniki – pozwalają na dołączenie pliku do wiadomości.

Treść wiadomości zbudowana jest z dwóch części. Pierwsza z nich to Autoteksty, w których znajdują się tagi Sello. Dzięki nim możesz przygotować treść, która uzupełni się na podstawie indywidualnych danych związanych np. z klientem lub transakcją.

Przykład uzupełnionej wiadomości e-mail możesz sprawdzić na podstawie szablonu Wysłano paczkę.


Teraz przejdź do konfiguracji wiadomości automatycznych. W tym celu wejdź do modułu Ustawienia -> Parametry -> Wiadomości automatyczne (kliknij dwa razy na napis). 


W oknie Parametry wiadomości automatycznych zaznacz znacznik przy opcji Wysyłaj wiadomości automatyczne. Dzięki temu będziesz mógł dokonać wyboru szablonów wysyłanych wiadomości.

Wybierz konto pocztowe, które posłuży do wysyłania wiadomości e-mail. Jeśli chcesz, aby wiadomości z różnych kont Allegro były wysyłane z odpowiadających im adresów e-mail, ustaw te adresy w oknie zarządzania kontami i licencjami, edytując dane wybranego konta Allegro.

Całe okno podzielone jest na tematyczne sekcje, tak aby bez trudu móc wskazać, po wykonaniu jakiej czynności zostanie wysłana wiadomość zawierająca treść z odpowiedniego szablonu. 

I tak w sekcji Paczka (w dolnej części okna) znajduje się pole Wysłano płatną z góry, które reprezentuje konkretne działanie w programie, czyli oznaczenie paczki jako wysłanej (w module Paczki). Dzięki temu, że włączone jest wysyłanie wiadomości automatycznych i wybrany jest szablon Wysłano paczkę, bez Twojej ingerencji Sello wyśle e-mail do klienta.

Po dokonaniu ustawień wciśnij przycisk OK.


Pamiętaj, że nie dla każdego zdarzenia tagi Sello zwrócą poprawną wartość. Przykładowo, dla zdarzenia „Nowa transakcja” nie ma jeszcze dostępnych danych związanych z paczką, gdyż ta nie istnieje w momencie generowania wiadomości.