Sello zostało automatycznie uruchomione i w tle trwa synchronizacja danych z serwisem Allegro. Zanim rozpoczniesz pracę z programem, zdecyduj jeszcze, czy chcesz wziąć udział w programie polepszania produktów InsERT w Sello.


Przed Tobą główne okno programu Sello. W dolnej lewej jego części możesz zobaczyć, że trwa synchronizacja. Nie zamykaj programu dopóki się nie zakończy. Synchronizowane są teraz parametry (kategorie, słowniki dostaw, cenniki) z serwisem Allegro.


W ten oto sposób dane z Allegro i Sello zostały zsynchronizowane! 

Jeśli napotkałeś na problemy podczas synchronizacji, wybierz przycisk obok.


W oknie Synchronizacja parametrów zostaw domyślne ustawienia i kliknij przycisk OK.


Synchronizacja ponownie się rozpocznie – widać to w lewym dolnym rogu aplikacji. Pierwsza synchronizacja może trwać długo – do kilku minut.


Po zakończeniu synchronizacji w lewym dolnym rogu okna Sello przez kilka sekund będzie widoczne zielone podświetlenie oznaczające powodzenie. 

Jeśli synchronizacja napotka na jakieś problemy (np. brak połączenia z internetem) w tym samym miejscu widoczne będzie czerwone podświetlenie, a po kliknięciu w nie (lub w Raport obok), dostępne będą szczegóły niepowodzenia. 


W celu zapoznania się z informacjami o błędzie, wystarczy kliknąć w komunikat, a poniżej wyświetlone zostaną Szczegóły zdarzenia

Obok Szczegółów zdarzenia znajduje się dodatkowo przycisk Zobacz rozwiązanie. W niektórych przypadkach staje się on aktywny (podświetlony na czerwono). Wówczas po jego kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa z rozwiązaniem tego błędu lub z dodatkowymi informacjami, które pozwolą Ci rozwiązać problem. 

Po zapoznaniu się z komunikatami i podjęciu próby rozwiązania problemu, można spróbować powtórzyć synchronizowanie parametrów z Allegro.