W Sekcji Wybierz szablon kliknij opcję Przejdź do modułu aby wybrać jeden z dostępnych szablonów graficznych.


Na ekranie zostały zaprezentowane dostępne szablony graficzne
(wzory wyglądu) e-sklepu.

Korzystając z przycisku Wybierz, wskaż szablon graficzny, który chcesz wykorzystać w swoim sklepie. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd szablonu, kliknij w jego miniaturę.


Powróć do modułu Szybki start (pierwsza pozycja na liście modułów w bocznym lewym menu), aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji.