Wybierz opcję Przejdź do modułu, aby ustawić treści zgód RODO.


Na ekranie, który pojawił się na monitorze odszukaj i rozwiń sekcję Ustawienia dodatkowe.


W prawym dolnym rogu ustawień znajdują się zgody, których treść należy uzupełnić:

  • Formularz kontaktowy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zapytanie ofertowe – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Aby wprowadzić treść zgody, zaznacz opcję Pokaż, a następnie kliknij  Edytuj.


Warto wiedzieć, że treści zgód są wyświetlane podczas akceptacji podsumowania zamówienia przez klienta sklepu, gdy korzysta on z przycisku Zamawiam i płacę.

Należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, kodeksem cywilnym oraz pozostałymi regulacjami prawnymi mającymi zastosowanie spoczywa wyłącznie na właścicielu sklepu internetowego.

UWAGA! Korzystając z powyższej listy zgód zalecana jest zmiana zawartości zgody Podsumowanie zamówienia – zgoda na przetwarzanie danych osobowych z wartości „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)” na „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług”.


Powróć do modułu Szybki start (pierwsza pozycja na liście modułów w bocznym lewym menu), aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji.