Wybierz opcję Przejdź do modułu, aby wybrać branżę, w której działa Twoja firma.


Zostajesz przekierowany do modułu Ustawienia podstawowe, gdzie za pomocą rozwijalnej listy, możesz wskazać swoją branżę.

Zwróć uwagę także na pole Zasięg terytorialny, które także należy uzupełnić. Określa on obszar dystrybucji Twoich usług i produktów.

Po wprowadzeniu niezbędnych informacji, kliknij przycisk Zapisz.


Powróć do modułu Szybki start (pierwsza pozycja na liście modułów w bocznym lewym menu), aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji.