Wybierz opcję Przejdź do modułu, aby zdefiniować Sposoby dostawy.  

Zostaniesz przeniesiony do modułu Ustawienia i menu Dostawa. Wybierz przycisk Nowy sposób dostawy.


Uzupełnij dane Nazwa, Cena, Czas dostawy oraz Sposoby płatności, które są obowiązkowe do wypełnienia. Pamiętaj, że wcześniej musisz mieć zdefiniowane Sposoby płatności (w przeciwnym razie nie zapiszesz sposobu dostawy).


Po kliknięciu przycisku Zapisz nowy sposób dostawy pojawi się na liście.


Zdefiniowane sposoby dostawy są automatycznie przypisywane do wszystkich towarów w e-sklepie. Jeśli chcesz aby niektóre z nich nie były dostępne dla części asortymentu, dokonaj stosowanych ustawień w poszczególnych kartotekach.  

W tym celu wejdź do modułu Towary i menu Lista towarów. Zaznacz towary, dla których chcesz wykluczyć sposób dostawy i kliknij przycisk Konfiguruj przy opcji Konfiguruj dostawy dla zaznaczonych towarów. 


W oknie Konfiguracja dostaw zaznacz chceckbox przy sposobie dostawy, który ma zostać wykluczony. Przycisk Zapisz wprowadzi nowe ustawienia. 


Jeżeli chcesz wykluczyć sposób dostawy dla jednego towaru to wejdź w jego edycję. Kliknij w tym celu niebieską ikonę strzałki na końcu wiersza prezentującego dany towar. 


W dolnej części okna Szczegóły towaru znajdziesz opcję Konfiguruj dostawy.