Synchronizacja towaru powinna się wykonać automatycznie (jeśli włączony był Subiekt).


Jeśli jednak towary nie zostały przesłane, należy przejść do Subiekta i zweryfikować, czy poszczególne kartoteki mają zaznaczony znacznik Pozycja do sklepu internetowego.

Po zweryfikowaniu/zaznaczeniu znacznika w kartotece wykonaj synchronizację danych. W tym celu odnajdź synchronizator (ikona ) z prawej strony paska zadań systemu Windows (dolna część ekranu). Kliknij na ikonę synchronizatora prawym klawiszem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie synchronizację.

Powróć do modułu Szybki start (pierwsza pozycja na liście modułów w bocznym lewym menu), aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji.