Program Subiekt Sprint 2 umożliwia skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby korzystał z automatycznego trybu działania czytnika kodów kreskowych, który podczas sprzedaży, po zeskanowaniu produktu, automatycznie dodaje jedną sztukę do zawartości dokumentu (np. paragonu) i „czeka” na zeskanowanie kolejnego towaru.

Jeśli chcesz, aby program automatycznie wstawiał towary do zawartości dokumentu musisz:

  • W pierwszej kolejności w czytniku zaprogramować prefiks i sufiks. Najczęściej konfiguracja czytnika klawiaturowego polega na zeskanowaniu odpowiedniego kodu kreskowego znajdującego się w książce serwisowej urządzenia. W innym wypadku owa konfiguracja powinna być dostępna z poziomu firmowej  aplikacji producenta dołączonej do urządzenia.

W naszym przykładzie konfiguracyjnym dla ustawień towarów będzie to:

  • Prefiks – $
  • Sufiks – ?
  • Uruchomić aplikację Subiekt Sprint 2 Zarządzanie Sklepem, przejść do modułu Administracja, następnie w sekcji Urządzenia wybrać Czytniki klawiaturowe i odzwierciedlić w tym miejscu wcześniej wprowadzone w czytniku ustawienie prefiksu i sufiksu. Zapisać wprowadzone zmiany.