Warto zaznaczyć, że domyślne parametry drukarki fiskalnej są ustawione w taki sposób, abyś mógł rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian. Jeśli jednak chcesz precyzyjniej spersonalizować owe parametry, możesz to zrobić.

Parametry połączenia z drukarką fiskalną (domyślność, numer portu COM, prędkość czytania danych, itp.) można konfigurować w aplikacji  Zarządzanie (w module Administracja -> Urządzenia -> Dostępne drukarki fiskalne).

Przed ewentualną edycją konfiguracji należy wprowadzić prawidłową nazwę stanowiska komputerowego (komputera), do którego podłączone jest urządzenie fiskalne a następnie kliknąć Połącz.

W module Administracja/Urządzenia/Parametry rejestracji fiskalnej w domyślnej konfiguracji fiskalnej można ustawić różnego rodzaju parametry, takie jak wydruk numeru systemowego, rabaty, dodatkowe linie itp.

Aby to zrobić należy wejść do modułu Administracja -> Urządzenia -> Parametry rejestracji fiskalnej i wybrać pozycję do edycji. Przy wyborze można kierować się kolumną Drukarka fiskalna. Po kliknięciu na wybraną konfigurację należy kliknąć przycisk Popraw.

W oknie konfiguracji dostępne są szczegółowe opcje związane z drukarką fiskalną. Jeśli dokonasz zmian pamiętaj, aby na koniec kliknąć w przycisk Zapisz.