Aby skonfigurować drukarkę fiskalną w Subiekcie Sprint 2 należy wykonać poniższe kroki:

  • W przypadku połączenia USB konieczna jest instalacja sterowników dostarczonych przez producenta Drukarki fiskalnej.
  • W przypadku połączenia USB poprzez konwerter USB-COM konieczna jest instalacja sterowników do konwertera.
  • Kolejno należy podłączyć drukarkę do komputera.
  • Należy uruchomić Wykrywacz urządzeń fiskalnych (wykrywacz dostępny jest w menu Start systemu Windows w folderze InsERT-Subiekt Sprint).

W oknie Dodaj drukarkę fiskalną wybierz opcję Automatyczne wyszukiwanie dostępnych drukarek.

Wyszukiwanie automatyczne pokazuje na liście wszystkie znalezione przez niego drukarki. Zaznacz wykrytą drukarkę i kliknij w przycisk Dalej.

Po automatycznym wykryciu można nadać nazwę drukarce i zamknąć Wykrywacz. Nadanie nazwy pomaga odróżnić drukarki (oczywiście jeśli w sklepie jest ich więcej niż jedna).