Korzystając z Subiekta Sprinta należy pamiętać o cyklicznym aktualizowaniu stanów magazynowych towarów. Chodzi o to aby były one zawsze zgodne ze stanami w systemie handlowo-magazynowym (Subiekt GT/nexo).

Aktualizacja stanów w samodzielnym sklepie

Pobranie danych z Subiekta GT/nexo do Subiekta Sprinta w samodzielnym sklepie, należy wykonać w aplikacji Zarządzanie – moduł Synchronizacja.

Zaznacz pozycję „Słowniki, kartoteki, stany”, a następnie kliknij w przycisk Uruchom.

Aktualizacja stanów dla modelu Centrala – sieć sklepów

W przypadku modelu pracy „Centrala – Sieć sklepów” omawianą czynność powinniśmy wykonywać z poziomu aplikacji „Menedżer Synchronizacji” znajdującej się na stanowisku centrali.

Po wykonaniu synchronizacji kliknij w przycisk Zamknij okno.

Po zakończeniu procesu synchronizowania danych stany magazynowe w Subiekcie Sprint 2 będą zgodne ze stanami na magazynie w systemie handlowym.

W aplikacji Subiekt Sprint Zarządzanie na zakładce Towary znajdują się wszelkie niezbędne informacje na temat stanów.