Subiekt Sprint 2 złożony jest z dwóch głównych części – Subiekt Sprint Sprzedaż i Subiekt Sprint Zarządzanie.

Pierwsza umożliwia wystawianie dokumentów handlowych na stanowiskach sprzedaży. Przeznaczona jest dla sprzedawców/kasjerów.

Druga to aplikacja typu „back office”, która administruje sprzedażą, umożliwiając m.in. konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kontrolę stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany danych z systemem handlowym. Przeznaczona jest dla kierowników sklepów.


Dodatkowo w skład Instalatora wchodzą inne części Subiekta Sprint 2, niemniej nie są one używane w codziennej pracy tak często jak wymienione powyżej:

  • Serwis fiskalny – usługa umożliwiająca rejestrację fiskalną dokonywanej sprzedaży (niezbędna na stanowisku sprzedaży, jeśli wystawiane dokumenty mają być fiskalizowane),
  • Menedżer synchronizacji – program zarządzający usługami synchronizacji. Umożliwia definiowanie i śledzenie wyników synchronizacji danych wielu oddziałów z jednego miejsca.
  • Raportuj błąd – program służący do wysyłania informacji o błędzie w programie. Wraz ze zgłoszeniem wysyłane są logi, które mogą ułatwić ustalenie przyczyny wystąpienia błędu.