Po opłaceniu każdego rodzaju zobowiązań podatkowych, Portal Biura umożliwi Ci wprowadzenie do aplikacji potwierdzenia płatności, które zostanie automatycznie wysłane do biura rachunkowego obsługującego Twoją firmę.

Aby to zrobić, należy:

W module Start odnajdź wyliczenie podatkowe, a następnie kliknij Szczegóły.


W sekcji Historia płatność przy odpowiedniej płatności kliknij Dołącz plik.


Odnajdź i zaznacz potwierdzenie płatności, a następnie kliknij Otwórz.


Po przesłaniu pliku zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca poprawne wykonanie operacji, a plik pojawi się w sekcji Potwierdzenie płatności. W tym samym momencie biuro rachunkowe otrzyma możliwość zaimportowania i zaksięgowania potwierdzenia w programie.


UWAGA!!!
Usunięcie płatności wygenerowanych przez system Blue Media jest niemożliwe.
Płatności własne generowane za pomocą opcji Oznacz jako zapłacone, mogą zostać usunięte pod warunkiem wcześniejszego usunięcia załącznika potwierdzenia płatności.