Aby rozpocząć częściową realizację płatności online, zaloguj się do Portalu Biura.

Po zalogowaniu do aplikacji przejdź do modułu Start. W polu Wyliczenia podatkowe i wynagrodzenia wybierz Miesiąc, za który chcesz opłacić zobowiązania podatkowe. Z tego poziomu powinieneś zobaczyć ewentualne zobowiązania dotyczące Zaliczki na podatek PIT, Składek ZUS oraz Podatku VAT-7. Pamiętaj, że ewentualne zobowiązania do opłacenia pojawią się w tym miejscu dopiero po wygenerowaniu przez biuro rachunkowe odpowiednich deklaracji skarbowych.

Odnajdź interesujące Cię wyliczenie podatkowe i kliknij znajdujący się przy nim przycisk Zapłać online.


Upewnij się czy dane dotyczące płatności są poprawne, a następnie kliknij przycisk Zapłać online.


Kolejny krok pozwala na ewentualną zmianę kwoty płatności. Domyślnie aplikacja podpowiada pełną kwotę zobowiązania. W przedstawianym przykładzie kwota płatności za zobowiązanie została zmniejszona do 645 PLN.


Aplikacja przekierowała Cię na stronę Blue Media. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapłacić za wybrane zobowiązanie, wprowadź prawidłowy adres e-mail a następnie kliknij w przycisk Akceptuję i płacę.


Zrealizowana płatność zostanie zapisana w Historii płatności.

UWAGA!!!
Jeśli z jakichś przyczyn zechcesz opłacić zobowiązanie w częściach, pamiętaj o tym, że nie zlecisz kolejnej płatności online do momentu, gdy pierwsza nie zostanie zrealizowana. Oznacza to, że do póki pierwsza płatność częściowa posiada status Oczekujący – nie można dodać kolejnej płatności.


Kolejne raty płatne online możesz dodać w analogiczny sposób. Ikona przedstawiająca informuje, że dane zobowiązanie jest już częściowo opłacone. Kliknij Zapłać online, jeśli chcesz opłacić pozostałą część zobowiązania podatkowego.


Realizacja płatności zakończona sukcesem ustawi odpowiedni status przy wybranym zobowiązaniu. Ikona pojawiająca się przy opłaconym zobowiązaniu podatkowym, świadczy o pozytywnym zakończeniu płatności online. Kolejne zobowiązanie podatkowe możesz opłacić dowolną metodą.