Portal Biura umożliwia również spłacanie zobowiązań, których termin płatności już minął. W tym kroku pokażemy Ci, jak zrealizować taką płatność.

W module Start odnajdź wyliczenie podatkowe, którego termin płatności już minął. Takie zobowiązanie będzie dodatkowo opisane treścią Po terminie X dni. Kliknij przy nim w przycisk Zapłać online.


W kolejnym kroku otrzymasz możliwość naliczenia odsetek. W tym celu kliknij Wylicz należne odsetki.


W oknie naliczania odsetek zostaniesz poproszony o wskazanie daty zapłaty. To na jej podstawie zostaną naliczone odsetki.

Rozwiń Szczegóły wyliczenia, jeśli chcesz dokładnie zobaczyć na podstawie jakich danych zostały wyliczone odsetki.

Po naliczeniu odsetek kliknij Zatwierdź.

UWAGA!!!
Pamiętaj, że Portal Biura nie będzie doliczał odsetek do wartości zobowiązania z tytułu składek ZUS, jeżeli ich wysokość nie przekracza 30,10 PLN. W kwestii naliczania odsetek dla pozostałych zobowiązań podatkowych ta zasada również obowiązuje, jednakże wartość odsetek w takim wypadku nie może przekroczyć 8,70 PLN. Warto również wspomnieć o obowiązujących zasadach zapisanych w dzienniku ustaw, dotyczących zaokrąglania (Art. 63 §1):
„…końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych…”


W kolejnym kroku upewnij się, czy dane dotyczące płatności są poprawne, a następnie kliknij przycisk Zapłać online.


Następny krok pozwala na ewentualną zmianę kwoty płatności. Domyślnie aplikacja podpowiada pełną kwotę zobowiązania. Jeśli nie zmieniasz kwoty, kliknij Zapłać.


UWAGA!!!
W przypadku zmiany kwoty na mniejszą i jednoczesnym wystąpieniu odsetek większych niż 30,10 PLN (dla składek ZUS) lub 8,70 PLN (dla pozostałych zobowiązań podatkowych), Portal Biura będzie proporcjonalnie rozdzielał wprowadzoną wartość na kwotę spłacającą zobowiązanie oraz kwotę spłacającą odsetki.
Jeśli z jakichś przyczyn zechcesz opłacić zobowiązanie w częściach, pamiętaj o tym, że nie zlecisz kolejnej płatności online do momentu, gdy pierwsza nie zostanie zrealizowana. Oznacza to, że do póki pierwsza płatność częściowa posiada status Oczekujący – nie można dodać kolejnej płatności.


Aplikacja przekierowała Cię na stronę Blue Media. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapłacić za wybrane zobowiązanie, wprowadź prawidłowy adres e-mail a następnie kliknij w przycisk Akceptuję i płacę


Zrealizowana płatność zostanie zapisana w Historii płatności.


Realizacja płatności zakończona sukcesem ustawi odpowiedni status przy wybranym zobowiązaniu. Ikona pojawiająca się przy opłaconym zobowiązaniu podatkowym, świadczy o pozytywnym zakończeniu płatności online.