System Blue Media pozwala na realizację szybkich przelewów do maksymalnej wartości 4300 PLN.

W związku z tym, w przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego na wartość większą niż 4300 PLN, zobligowany będziesz do wykonania płatności w inny sposób, by następnie oznaczyć je w Portalu Biura jako zapłacone.

Na początek odnajdź wyliczenie podatkowe, a następnie kliknij przy nim w przycisk Szczegóły. Przycisk Zapłać online nie jest widoczny ze względu na przekroczoną maksymalną wartość dla szybkich płatności.


Dokonaj płatności za zobowiązanie podatkowe poza Portalem Biura. Jeśli jeszcze nie wykonałeś płatności, możesz dla ułatwienia pobrać wypełniony druk przelewu.

Następnie w oknie ze Szczegółami wyliczenia kliknij Oznacz jako zapłacone.


Potwierdź chęć oznaczenia zobowiązania jako zapłacone.


Wprowadzone zmiany zostaną zapisane w Historii Płatności.


Ręczne oznaczenie statusu opłacenia zobowiązania, również na stronie głównej wyświetli przy danym wyliczeniu Ikonę .