Witamy w centrum pomocy InsERT. W kolejnych krokach pokażemy Ci, jak zapłacić online za naliczone podatki oraz składki ZUS w Portalu Biura. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu Blue Media S.A., a wszelkie dane niezbędne do wykonania przelewów są automatycznie wypełniane na podstawie informacji otrzymanych od biura rachunkowego. Warto również wspomnieć, że funkcjonalność dostępna jest również dla płatności po terminie.

Portal Biura nie wymaga od Ciebie dodatkowych czynności związanych z konfiguracją szybkich płatności. Istnieją jednak pewne warunki, których należy przestrzegać aby realizacja danej transakcji zakończyła się powodzeniem.

Poniższa lista przedstawia warunki:

  • kwota jednorazowej transakcji nie powinna przekraczać 4300 zł;
  • płatność online nie będzie dostępna dla płatności sprzed założenia podmiotu, oznacza to, że jeśli podmiot został założony, np. 21.04.202​2 r. to nie będzie możliwości skorzystania z płatności online dla płatności z dnia 20.04.2022 r. i wcześniejszych,
  • płatności online nie można edytować ani usunąć,
  • Kolejne płatności online związane z wybranym zobowiązaniem podatkowym można dodać jedynie po potwierdzeniu przez BlueMedia S.A. ostatniej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność online posiada status Oczekujący – nie można dodać kolejnej płatności;

Do skorzystania z szybkich płatności niezbędne jest jednak poprawne wypełnienie danych organów podatkowych przez biuro rachunkowe. W przypadku, gdy aplikacja wykryje brak niezbędnych danych, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat oraz nie będzie możliwości skorzystania z płatności online. Informację o tym, jakie dane powinno uzupełnić biuro rachunkowe w programach linii nexo można znaleźć tutaj, linii GT tutaj.​