Aby rozpocząć realizację płatności online, zaloguj się do Portalu Biura.

Po zalogowaniu do aplikacji przejdź do modułu Start. W polu Wyliczenia podatkowe i wynagrodzenia wybierz Miesiąc, za który chcesz opłacić zobowiązania podatkowe. Z tego poziomu powinieneś zobaczyć ewentualne zobowiązania dotyczące Zaliczki na podatek PIT, Składek ZUS oraz Podatku VAT. Pamiętaj, że ewentualne zobowiązania do opłacenia pojawią się w tym miejscu dopiero po wygenerowaniu przez biuro rachunkowe odpowiednich deklaracji skarbowych.

Odnajdź interesujące Cię wyliczenie podatkowe i kliknij znajdujący się przy nim przycisk Zapłać online.


Upewnij się czy dane dotyczące płatności są poprawne, a następnie kliknij przycisk Zapłać online.


Kolejny krok pozwala na ewentualną zmianę kwoty płatności. Domyślnie aplikacja podpowiada pełną kwotę zobowiązania. Jeśli nie zmieniasz kwoty, kliknij Zapłać.

UWAGA!!!
Jeśli z jakichś przyczyn zechcesz opłacić zobowiązanie w częściach, pamiętaj o tym, że nie zlecisz kolejnej płatności online do momentu, gdy pierwsza nie zostanie zrealizowana. Oznacza to, że do póki pierwsza płatność częściowa posiada status Oczekujący – nie można dodać kolejnej płatności.


Aplikacja przekierowała Cię na stronę Blue Media. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapłacić za wybrane zobowiązanie, wprowadź prawidłowy adres e-mail, a następnie kliknij w przycisk Akceptuję i płacę.


Zrealizowana płatność zostanie zapisana w Historii płatności.

Realizacja płatności zakończona sukcesem ustawi odpowiedni status przy wybranym zobowiązaniu. Ikona pojawiająca się przy opłaconym zobowiązaniu podatkowym, świadczy o pozytywnym zakończeniu płatności online. Kolejne zobowiązanie podatkowe możesz opłacić dowolną metodą.