W tym kroku wprowadź po kolei wszystkie usługi medyczne, jakie pacjent będzie mógł zarezerwować. W przypadku przedstawianej pracowni diagnostyki obrazowej będą to wszelkie usługi z zakresu badań RTG oraz USG, które wykonywane są w danej placówce.

Aby dodać usługę kliknij Dodaj usługę.


Wprowadź odpowiednią nazwę usługi. W naszym przykładzie będzie to RTG kości nosa. Określ czas trwania oraz cenę usługi.

Wybierz kolor etykiety usługi – tym kolorem będą oznaczone na terminarzu wszystkie rezerwacje tego badania.


Kliknij Dodaj wariant. W ten sposób do dodawanej usługi dodasz jej warianty, które firma może świadczyć.

Dla każdego wariantu koniecznie określ czas trwania oraz cenę usługi.  W przedstawianym przykładzie RTG kości nosa składa się z 2 wariantów:
wariant 1 – Bez opisu (lekarza)
wariant 2 – Z opisem (lekarza)

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Jeśli chcesz powiązać płatności online (całościowe lub zaliczkowe) dla tworzonej usługi, koniecznie zaznacz Aktywuj płatność online dla tej usługi.

Dzięki aktywacji płatności online pojawią się dodatkowe opcje do parametryzacji:

  • płatność online za całość,
  • zaliczka online

a dla każdej z opcji 3 możliwości wyboru:

  • wyłączona,
  • opcjonalna – klient będzie miał możliwość wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi,
  • wymagana – klient będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi.

Po wyborze opcji zaliczki online określ rodzaj zaliczki. Do wyboru możliwa jest jest stała ustalona wartość lub wartość procentowa.

Warto wspomnieć, że w przypadku wyboru wymaganej płatności online za całość usługi, zostanie automatycznie zablokowana możliwość wyboru zaliczki online.​​

Pamiętaj, że informacje na temat płatności online powinieneś ustawić dla każdego wariantu usługi.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Uwaga! Dalsza konfiguracja związana z płatnościami online odbywa się w ustawieniach aplikacji po zakończeniu kreatora. Aby zobaczyć jak tego dokonać, kliknij w poniższy link:

Zobacz Jak aktywować płatności online przez Przelewy24 w zarezerwuj.pl

Po dodaniu wszystkich usług kliknij DALEJ.