W tym kroku dodaj wszystkich pracowników placówki medycznej(Zasoby), którzy związani są z rezerwacjami wcześniej wprowadzonych usług medycznych. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności, wprowadź jednego pracownika.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych, kliknij Dodaj zasób .


Wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Pracownicy pracowni diagnostycznej.

Wprowadź Imię i Nazwisko pracownika oraz Nazwę publiczną – tą nazwę zobaczą Pacjenci.

Jeśli dodasz Adres e-mail lekarza, będziesz mógł mu w przyszłości wysyłać różne ważne informacje – np. grafik pracy.

W polu Opis możesz wprowadzić dowolne informacje o pracowniku, np. zdobyte certyfikaty i nagrody, specjalizacje.

Dla każdego z zasobów (pracowników) ustaw indywidualny kolor etykiety w terminarzu. Dzięki temu wszystkie przyjęte rezerwacje usług wykonywanych przez danego lekarza będą wyróżnione tym właśnie kolorem.

Ustaw Godziny dostępności, jeśli są one różne od wcześniej podanych godzin pracy przychodni.

Następnie wybierz, jakie usługi świadczyć będzie definiowany pracownik.

Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie pracownika klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.

Jeśli twoja działalność posiada więcej niż jednego pracownika w placówce, możesz zacząć wprowadzać dane kolejnego.


Po dodaniu wszystkich zasobów (pracowników) kliknij DALEJ.