W kolejnym kroku określ kategorie (grupy) zasobów, którymi dysponujesz. W przypadku Pracowni Diagnostyki Obrazowej będą to Pracownicy pracowni diagnostycznej . Kliknij Dodaj kategorię.


W oknie dodawania kategorii wprowadź nazwę kategorii i zaznacz checkbox „Czy jest to osoba?” a następnie kliknij ZATWIERDŹ.


Po powrocie na wcześniejszą stronę pojawi się lista z dodaną kategorią zasobów (grupą pracowników) –Pracownicy pracowni diagnostycznej.

Aby przejść do kolejnego kroku kliknij DALEJ.